Είχαν «μπάρμπα» στο Ελεγκτικό

Σε ένα μεγάλο «μαγείρεμα» που δημιουργεί συνθήκες αναξιοκρατίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξελίσσεται η επιλογή των 33 προϊσταμένων από τις τάξεις των δικαστικών υπαλλήλων…

Είναι τόσο εξαμβλωματικές οι επιλογές του 7μελούς Συμβουλίου, οι οποίες ναι μεν έχουν γνωστοποιηθεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, που έφτασαν τους τελευταίους από τη λίστα μοριοδοτήσεων τελικά να καταφέρουν να τους εντάξουν στον κατάλογο με τους 33 επιλεγέντες!

Εχουμε δηλαδή τρανή την απόδειξη ότι στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας προχωράς μόνο αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη… Είναι μια ιστορία που δείχνει πως οι τελευταίοι έσσονται πρώτοι!

Η αιτιολογία για τις επιλογές που διακινείται στους διαδρόμους του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορεί να πάσχει λόγω φαιδρότητας, αλλά τελικά εκστομίζεται από δικαστές που υποτίθεται ότι τηρούν τους νόμους.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά στα οποία έχουν καταλήξει τα μέλη του 7μελούς Συμβουλίου αποκλείστηκαν (ώστε να υπάρχει χώρος για τους κολλητούς των δικαστών) όσοι δεν κατείχαν τίτλο σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο…

Πού βρίσκεται η φαιδρότητα; Μα στο γεγονός ότι σε κανένα σημείο της προκήρυξης ούτε και στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων δεν υφίσταται τέτοια διάκριση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκαν και έχουν επιλεχθεί ως προϊστάμενοι 2 δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται στον κατάλογο της μοριοδότησης σε θέσεις κάτω από το 230 (σε σύνολο 257 μοριοδοτηθέντων)!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

Το καλοκαίρι του 2017 το 5μελές Συμβούλιο αποφάσισε να ανοίξει τη διαδικασία για την κάλυψη 33 κενών θέσεων σε Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (24 στον Νομό Αττικής και 9 στην υπόλοιπη Ελλάδα).

Για πρώτη φορά τέθηκαν αντικειμενικά κριτήρια και δημοσιεύτηκε πίνακας με το σύνολο των υποψηφίων, που ανέρχονταν σε 257, με τα προσόντα τους (πτυχία, χρόνος προϋπηρεσίας), και έγινε κατάταξη υποψηφίων με βάση τη μοριοδότηση

. Με βάση αυτή την κατάταξη επιλέχθηκαν από το 5μελές Συμβούλιο οι πρώτοι 33 για την κάλυψη των θέσεων.

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά όσων είχαν τον μπάρμπα στην Κορώνη. Το όχημα για να ανατραπεί το καθεστώς της αξιοκρατίας ήταν 54 προσφυγές που ασκήθηκαν κατά της κρίσης του 5μελούς (που αποφάσισε με αξιοκρατικά κριτήρια στη βάση των μορίων).

Μηχανοδηγοί του οχήματος ήταν τα μέλη του 7μελούς Συμβουλίου, που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν την τάξη όσων ήθελαν το καθεστώτος αναξιοκρατίας…

Επιλεκτικές κρίσεις

Ετσι το 7μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο ετοιμάζεται να αποκαταστήσει και την τιμή του «μπάρμπα στην Κορώνη» κάνοντας επιλεκτικές κρίσεις και παραλείποντας υποψηφίους που βρίσκονταν ψηλά στη λίστα επιλογής του 5μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ετσι, κατέταξε υπαλλήλους οι οποίοι υστερούσαν σε χρόνο υπηρεσίας, βαθμό και άλλα τυπικά προσόντα με το αβάσιμο επιχείρημα ότι κατείχαν τίτλο σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο.

Ετσι, χωρίς να αναγράφονται στην προκήρυξη κριτήρια περί προτιμήσεως όσων είχαν τίτλους σπουδών στα οικονομικά, έγιναν οι τελευταίοι πρώτοι με το αβάσιμο επιχείρημα της συνάφειας των σπουδών τους…

Ετσι, παραβιάζονται οι νόμοι στο όνομα της αναξιοκρατίας και μάλιστα από δικαστές! Είναι χαρακτηριστικό ότι στον νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 18 νόμου 4129/13) καθορίζεται ότι οι προβλεπόμενες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αφορούν μόνο οικονομολόγους αλλά πολλούς κλάδους της κατηγορίας ΠΕ.

Ομως ακόμη και αν κάποιος πάρει τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (που διέπει όσους υπηρετούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο) και διαβάσει το άρθρο 72 θα καταλάβει ότι είναι αβάσιμο το επιχείρημα ότι προκρίθηκαν λόγω συνάφειας όσοι είχαν οικονομικό πτυχίο σπουδών («το συγκεκριμένο επιχείρημα λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να καλυφθούν όσοι έχουν μέσο» μας σχολίασε σχετικά συνδικαλιστικό στέλεχος που ασχολείται επισταμένως με το θέμα).

Σύνολο προσόντων

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «ως προϊστάμενοι τμημάτων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με τον βαθμό αυτόν ή αν ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ΄ που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας…».

Καθίσταται σαφές λοιπόν για να καταλάβει κάποιος ότι σκοπός του νομοθέτη είναι να προκρίνει στις θέσεις των προϊσταμένων όχι συγκεκριμένης κατεύθυνσης και ειδικότητας υπαλλήλους, αλλά αυτούς οι οποίοι έχουν κατακτήσει ένα σύνολο προσόντων που κάνει τούτους να διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους επιτρέπει να ασκούν τα διοικητικά καθήκοντα που άπτονται της θέσης του προϊσταμένου.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι: «Η επιλογή προϊσταμένων…τμημάτων…γίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε δικαστικού υπαλλήλου. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, οι τίτλοι σπουδών, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του δικαστικού υπαλλήλου που αποδεικνύουν αντικειμενικά ιδιαίτερη ικανότητα, πρωτοβουλία, δραστηριότητα στην υπηρεσία και γνώσεις».

Είναι σαφές λοιπόν ότι πουθενά δεν αναγράφεται η συνάφεια ως προσόν για να προχωρήσουν οι κρίσεις…

Το μπαλάκι στον Σταύρο Κοντονή

Ωστόσο υπάρχει μια διάσταση που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αποφάσεις του 7μελούς Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ακόμη και αν αφορούν τοποθετήσεις προϊσταμένων!

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι απαιτείται υπουργική απόφαση για να υπάρξει τοποθέτηση των… βυσμάτων, ο μόνος που μπορεί να εξαλείψει το καθεστώς αναξιοκρατίας που επιβάλλεται στις κρίσεις προϊσταμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…

Ο κ. Κοντονής λοιπόν έχει την καυτή πατάτα να επικυρώσει ή όχι την καταλυτική παρουσία του μπάρμπα στην Κορώνη στο Ελεγκτικό Συνέδριο!

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/eihan-mparmpa-sto-elegktiko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *