Ο Δήμος Ύδρας διεκδικεί 400 χιλιάδες ευρώ από τον Δήμο Λαυρεωτικής λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος

Ο Δήμος Ύδρας με την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής αξιώνει επικουρικά να αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος μας οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα Δήμο Ύδρας ποσό 393.954,37 ευρώ λόγω του αντιστοιχούντος στο ποσό αυτό αδικαιολόγητου πλουτισμού του, ήτοι του ποσού που ο Δήμος Λαυρεωτικής εισέπραξε από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, όσον αφορά στα αιολικά πάρκα που αφορούν οι ανωτέρω τροποποιητικές πράξεις της ΡΑΕ.

Με την ίδια αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά που παρακρατεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των εν λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η νήσος αυτή εμπίπτει στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας.

(ΠΗΓΗ : https://forkeratea.com/featured/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF-400-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81/ )