Αποκλειστικό: Η κ. Μενδώνη και οι αφανείς λογαριασμοί του υπουργείου Πολιτισμού

Νέα στοιχεία για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος πριν το 2015 στο υπουργείο Πολιτισμού, φέρνει στο φως το tvxs.gr.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του 2012 που έχουμε στη διάθεσή μας, η τότε πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε ποτέ σε οικονομικό έλεγχο, ενώ είχε ζητηθεί από την πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, σχετικά με έναν αφανή λογαριασμό από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν ποσοστό από τις πωλήσεις των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, λαμβάνοντας δημόσιο χρήμα χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς να φορολογούνται.

Το tvxs.gr επικοινώνησε με την υπουργό Λ. Μενδώνη, Γενική Γραμματέα του υπουργείου πολιτισμού εκείνη την περίοδο, όπως επίσης και με τους δύο πρώην υπουργούς τους οποίους αφορούν τα εν λόγω έγγραφα Π. Γερουλάνο και Κ. Τζαβάρα. Κατά την επικοινωνία μας με τον πρώην υφυπουργό Κ. Στρατή προκειμένου να μάθουμε τι έχει απογίνει ο λογαριασμός αυτός, ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν ο μόνος αφανής λογαριασμός στο ΤΑΠΑ και ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους.

Ο αφανής λογαριασμός

Σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας η κα Σημαντώνη, πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων το 2012, είχε ενημερώσει την τότε Γενική Γραμματέα Λ. Μενδώνη για έναν αφανή λογαριασμό 2,3 εκ ευρώ από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν εξωλογιστικά, χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς να φορολογούνται, ποσοστά από τις πωλήσεις του ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων)! Η Πρόεδρος του ΤΑΠΑ ζήτησε, ως όφειλε, οικονομικό έλεγχο αρχικά από τη Λίνα Μενδώνη και στη συνέχεια από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Π. Γερουλάνο με επιστολή της στις 20-02-2012.

«Ο λογαριασμός αυτός δεν εμφανίζεται επισήμως πουθενά», σημείωνε μεταξύ άλλων στην επιστολή της στον κύριο Γερουλάνο  η τότε πρόεδρος του ΤΑΠ. Και παρακάτω υπογράμμιζε τα εξής:

«Τα προβλήματα σε αυτή την ιστορία είναι δύο:

α. …Υπάρχει ένα θετικό υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο από τους αναμενόμενους τόκους. Ουδείς στο ΤΑΠΑ μπορεί να εξηγήσει πως προέκυψε αυτό το υπόλοιπο των 2,3 εκ ευρώ

β. Το ποσοστό των φυλάκων (12% επί του ποσοστού του ΤΑΠΑ) εισπράττεται πάλι μέσω επιταγής από υπόλογο σε κάθε εφορεία χωρίς να περνάει από ελεγκτικό συνέδριο αλλά και χωρίς να φορολογείται σαν εισόδημα των δικαιούχων φυλάκων.»

Με την επιστολή της, η κα Σημαντώνη, ενημέρωσε τον Π. Γερουλάνο ότι η ίδια είχε ζητήσει εγγράφως από την κα Μενδώνη να πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος, ενώ στον επίλογο της επιστολής επισημαίνεται κάτι πολύ σημαντικό: «Θα παρακαλούσα λοιπόν να επισπευσθεί ο έλεγχος διότι όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, «από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε την προέλευση των 2,3 εκ. ευρώ, κάλλιστα θα μπορούσε αντί για 2,3 εκ. να είναι 3 εκ. ή 5 εκ, ή……».

Το tvxs.gr επικοινώνησε με τον Π. Γερουλάνο ο οποίος επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει σχετικά αφού δει το αρχείο του.

Η απάντηση της υπουργού Λίνας Μενδώνη

Κατά το χρόνο που φέρεται ότι η Γενική Γραμματέας δε διενήργησε οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό του Τ.Α.Π. από τις πωλήσεις με παρακαταθήκη, ως δήθεν όφειλε, επισημαίνονται τα κάτωθι :

1. Ως Γενική Γραμματέας Πολιτισμού δεν είχε καμία αρμοδιότητα άσκησης διοικητικής εποπτείας στο Τ.Α.Π. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Συνεπώς δεν είχε τη δυνατότητα καμίας θεσμικής ή άλλης παρέμβασης στην τότε διοίκηση του Τ.Α.Π.  Εκ του ιδρυτικού του νόμου του Τ.Α.Π. ο μόνος θεσμικά αρμόδιος είναι ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος και ασκεί τη διοικητική εποπτεία.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γ.Γ. Πολιτισμού, το Δ.Σ. του Τ.Α.Π. δεν έλαβε ποτέ καμία απόφαση για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη και ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν στην Γ.Γ. πρακτικά απόφασης Δ.Σ. του Τ.Α.Π., από τα οποία να προκύπτει οιαδήποτε ανάγκη διενέργειας οικονομικού ελέγχου για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την εν γένει λειτουργία του. Επισημαίνεται ότι ακόμη κι αν προέκυπτε ανάγκη διενέργειας οικονομικού ελέγχου η Γ.Γ. δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για να πράξει την ουσιαστική διοικητική ενέργεια.

3. Το Τ.Α.Π. διαθέτει Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικού και είναι αρμόδιο να ελέγχει την ορθή διαχείριση και εκτέλεση των δαπανών και με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. να διενεργεί ελέγχους όπου απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γ.Γ. Πολιτισμού, κανένας έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα, κατόπιν εντολής της τότε Προέδρου, δε γνωστοποιήθηκε στη Γ.Γ. για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη .

Τέλος, όλως επικουρικώς και υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτεθέντων, επισημαίνεται ότι από τα πρακτικά των αποφάσεων των Δ.Σ. του Τ.Α.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού, δεν εγέρθη κανένα ζήτημα αναφορικά με τη φερόμενη εμπλοκή σε μη διενεργηθέντα οικονομικό έλεγχο για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη ή σε μη ολοκλήρωση του διαγωνισμού για προμήθεια των ταμειακών μηχανών.

Τα ντοκουμέντα

Όπως, όμως, φαίνεται από τα προαναφερθέντα αλλά και από το κάτωθι ντοκουμέντο, η κα Μενδώνη γνώριζε αναλυτικά και σε βάθος για το μαύρο χρήμα που αφορούσε την πληρωμή ποσοστού από τις πωλήσεις του ΤΑΠ στους αρχαιοφύλακες, και μάλιστα αφορολόγητα, καθώς της είχε αποσταλεί το αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου.

Στη συνέχεια της κοινοποιήθηκε η επιστολή της κυρίας Σημαντώνη προς τον κο Γερουλάνο  με την οποία αφ’ ενός ενημερώνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠ που έγινε στις 16-02-12, στο οποίο «… ετέθει ζήτημα από μέλος του ΔΣ για την «παράνομη» κατάθεση του ΤΑΠΑ, τον προαναφερόμενο δηλαδή λογαριασμό», και αφ’ ετέρου ζητήθηκε επίσπευση του οικονομικού ελέγχου, που και πάλι όμως δεν προχώρησε.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δεύτερο έγγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας, η κα Σημαντώνη επανήλθε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 και την αλλαγή κυβέρνησης, απευθυνόμενη με επιστολή της στις 11-9-2012 προς την ίδια την κα Μενδώνη, που παρέμεινε γενική γραμματέας του υπουργείου, υπενθυμίζοντας τη σοβαρή εκκρεμότητα σχετικά με τον αφανή λογαριασμό. Όπως αναφέρεται στην επιστολή χαρακτηριστικά:

«Με την ευκαιρία, σου υπενθυμίζω συζητήσεις αλλά και το υπαρ. Ε.Π./6/20-2-2012 έγγραφό μου προς τον Υπουργό κ. Γερουλάνο που σου έχει κοινοποιηθεί: Υπάρχει και άλλος λογαριασμός του ΤΑΠΑ από τις πωλήσεις με παρακαταθήκη. Για τον λογαριασμό αυτό είχαμε ζητήσει οικονομικό έλεγχο ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει».

Ένας , δύο… τρεις αφανείς λογαριασμοί!

Επικοινωνήσαμε με τον πρώην υφυπουργό πολιτισμού Κ. Στρατή στην ευθύνη του οποίου ήταν το ΤΑΠΑ και του θέσαμε το ερώτημα αν υπάρχει ακόμα αυτός ο αφανής λογαριασμός καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα της νυν υπουργού «…από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 στο Υπουργείο Πολιτισμού υπηρέτησαν τρεις διαφορετικοί υπουργοί, ένας υφυπουργός και ένας γενικός γραμματέας, ενώ στο  Τ.Α.Π. διορίστηκαν τρεις διοικήσεις. Κανένα από τα θεσμικά αρμόδια ιεραρχικά όργανα δεν προέβησαν στη διενέργεια οικονομικού ελέγχου αναφορικά με την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη.»

Ο κος Στρατής επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν ο μόνος αφανής λογαριασμός, ενώ διαψεύδει την κυρία Μενδώνη σχετικά με τη μη διενέργεια ελέγχου επί της δικής του θητείας:

«Η διοίκηση του ΤΑΠ που ορίσαμε στα τέλη του 2018, ανακάλυψε τον συγκεκριμένο λογαριασμό, για τον οποίο δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωσή μας ούτε σε πολιτικό ούτε σε υπηρεσιακό επίπεδο μετά την αλλαγή κυβέρνησης το 2015. Δεν ήταν ο μόνος όμως. Ανακαλύψαμε άλλους δύο. Συνολικά ήταν τρεις λογαριασμοί που δεν τους έλεγχε κανένας. Σε αυτούς έμπαινε και έβγαινε άφθονο δημόσιο χρήμα εκτός δημοσίου λογιστικού και χωρίς να καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Όπως στην υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, που πια έχει πάρει τον δρόμο της στη δικαιοσύνη, και στην περίπτωση αυτή κινηθήκαμε θεσμικά. Ο φάκελος των αφανών λογαριασμών του ΤΑΠ έχει παραπεμφθεί στη γενική επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης και στη γενική διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ελεγχθεί αναλυτικά η νομιμότητα των εισροών και των εκροών. Ελπίζουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκινήσαμε δεν θα συναντήσουν εμπόδια από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα ελεγχθούν και θα λογοδοτήσουν».

Συνολικά στους τρεις λογαριασμούς αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2,5 εκ. ευρώ, ενώ έχει διακοπεί κάθε κίνηση σε αυτούς ενόψει των ελέγχων, όπως εξηγεί ο Κ. Στρατής. «Επί της θητείας μας για πρώτη φορά οι λογαριασμοί αυτοί εμφανίστηκαν στα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΑΠ, ενώ με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό.»

Στο ερώτημα μας γιατί δεν τους ανακάλυψε νωρίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Κ. Στρατής απαντά: «Δεν ενημερώθηκε ποτέ καμιά πολιτική ηγεσία και καμία διοίκηση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τους λογαριασμούς αυτούς. Αυτοί που παρέδωσαν το ’15 δεν μας ενημέρωσαν σχετικά. Χρειάστηκε να κάνουμε σειρά ενεργειών για να τους ανακαλύψουμε και να δρομολογήσουμε τον έλεγχο της υπόθεσης, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν».

Οι αδήλωτες ταμειακές μηχανές

Το δεύτερο έγγραφο που έχουμε στη διάθεση μας είναι η επιστολή της προέδρου του ΤΑΠΑ στην Λ. Μενδώνη στις 11-9-2012 με κοινοποίηση στον νέο υπουργό Κ. Τζαβάρα, καθώς είχαν μεσολαβήσει εκλογές, με την Λ. Μενδώνη όμως να παραμένει στη θέση της ΓΓ του ΥΠΠΟ. Όπως προαναφέρθηκε, από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι ο οικονομικός έλεγχος του αφανούς λογαριασμού δεν έγινε ποτέ. Για την ιστορία να πούμε ότι το ποσοστό του 12% στους αρχαιοφύλακες, που το εισέπρατταν επειδή επιβαρύνονταν με τις πωλήσεις από τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ, εντέλει καταργήθηκε.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο όμως που προκύπτει από τη δεύτερη επιστολή, είναι ότι φαίνεται πως η Λ. Μενδώνη είχε μεταφέρει προφορικά αίτημα του τότε υπουργού να μην γίνει η προμήθεια για τις ταμειακές μηχανές στα πωλητήρια του ΤΑΠ που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κίνηση που θα έβαζε τέλος στην αδιαφάνεια της διαχείρισης του κρατικού χρήματος που προέρχεται από τα πωλητήρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τελικά, ούτε εκείνος ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ούτε έγινε άλλος διαγωνισμός με άλλους όρους. Πάντως σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, μετά από την παρέμβαση της κας Μενδώνη εκ μέρους του Κ. Τζαβάρα η προμήθεια των ταμειακών μηχανών δεν προχώρησε, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί σχετικός διαγωνισμός.

Επικοινωνήσαμε με τον τότε υπουργό κύριο Τζαβάρα ο οποίος μας είπε πως ο υπουργός δεν δίνει προφορικές εντολές παρά μόνο γραπτές. «Το ΤΑΠΑ. είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Αν έχει παρθεί απόφαση από ΔΣ κάνεις υπουργός δεν μπορεί να την ανακαλέσει» συμπλήρωσε ενώ πρόσθεσε ότι επί θητείας του είχε αντικαταστήσει την εν λόγω πρόεδρο του ΤΑΠΑ.

Η κυρία Μενδώνη μας λέει σχετικά μέσω του γραφείου της: «Ως γενικός γραμματέας του Πολιτισμού, η κ. Λ. Μενδώνη, δεν είχε καμία θεσμική αρμοδιότητα να επιβάλλει διενέργεια διαγωνισμού στο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή να διενεργήσει για λογαριασμό τους ή να τους διακόψει ή να τους αναστείλει . Το Δ.Σ. του Τ.Α.Π. προκηρύσσει τους διαγωνισμούς υποβοηθούμενο από τις δικές του υπηρεσίες. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί τη διοικητική εποπτεία, όχι ο Γ.Γ.»

Εντούτοις, στην επιστολή της προς τη Λ. Μενδώνη η Κα Σημαντώνη σημειώνει όμως και ρητά το εξής:

«Σου αναφέρω επίσης, ότι σύμφωνα με την εντολή που έδωσε ο κος υπουργός τηλεφωνικά από το Μόναχο και μου διαβίβασες προφορικά, “Να μην προχωρήσω σε διαγωνισμό για τις ταμειακές μηχανές”, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα έχει κατοχυρωθεί. Όμως σύμφωνα με την παραπάνω εντολή δεν προχώρησα στην προμήθεια των ταμειακών μηχανών μέχρι σήμερα.»

Το παραπάνω ρεπορτάζ ρίχνει φως και εξηγεί το παλαιότερο σχετικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του tvxs.gr του 2015. Τότε φέρναμε στο φως ότι μετά από έλεγχο στην Κνωσό διαπιστώθηκε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι υπάλληλοι του καταστήματος (δηλαδή, οι υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού) δεν έκοψαν ούτε μία απόδειξη ταμειακής μηχανής. Όμως, ακόμη κι εάν έκοβαν ουδεμία διαφορά θα υπήρχε διότι, όπως αποκαλύφθηκε στο τέλος του ελέγχου, η ταμειακή μηχανή δεν ήταν… δηλωμένη στην εφορία.

Σύμφωνα με το απελθόντα Υφυπουργό Πολιτισμού Κ. Στρατή «η διοίκηση που τοποθετήθηκε επί της θητείας μας στα τέλη του 2018 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εγκατάσταση ταμειακών μηχανών σε πενήντα πωλητήρια του ΤΑΠ. Το μόνο που αναμένεται είναι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ώστε οι ταμειακές μηχανές να τοποθετηθούν και να ξεκινήσουν να λειτουργούν.»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σαφή: Οι προηγούμενες ηγεσίες μέχρι το 2014 γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα για τον αφανή λογαριασμό από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν ποσοστό από τις πωλήσεις του ΤΑΠ και μάλιστα χωρίς να φορολογούνται, μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος (καθυστερημένα ομολογουμένως) από την απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, οι ίδιες μπλόκαραν την εγκατάσταση ταμειακών μηχανών στα πωλητήρια και χρειάστηκε να έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκινήσουν από την αρχή και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Γιατί; Η νυν υπουργός μπορεί να μην είχε την αρμοδιότητα να διατάξει έλεγχο, ωστόσο γνώριζε για τον λογαριασμό, ενώ όπως φαίνεται μετέφερε και εντολή υπουργού για το μπλοκάρισμα της προμήθειας ταμειακών μηχανών. Και όμως σήμερα αναλαμβάνει το τιμόνι του υπουργείου. Τι θα πράξει από τη νέα της θέση σχετικά με τα θέματα αυτά;

Επιστροφή στα παλιά;

Πάντως η εικόνα των ανθρώπων που είναι στο πλάι της νέας υπουργού δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε.

Όπως γράφει η «Αυγή» στο ρεπορτάζ με θέμα «Επιστροφή στην κανονικότητα», κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του Υπουργείου «… πλάι στη νέα και την απερχόμενη πολιτική ηγεσία, βρέθηκαν κατ’ αρχήν ο, συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, επί χρόνια πρόεδρος του αμαρτωλού Ταμείου Αλληλοβοήθειας Γιάννης Τσακοπιάκος, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠΠΟ, ο οποίος έχει κλητευθεί για ανωμοτί κατάθεση στον εισαγγελέα καθώς ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακουργηματικές πράξεις για τα πεπραγμένα του στο Ταμείο. Πλάι του καθόταν ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ Κώστας Νικολάου, μέλος επίσης της διοίκησης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας κατά την επίμαχη περίοδο. Πίσω τους ο Νίκος Κανελλόπουλος, πρώην επικεφαλής της ΔΑΚΕ ΥΠΠΟ, συνταξιούχους στου οποίου τον προσωπικό λογαριασμό είχαν βρεθεί 9 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει αποκαλυφθεί το 2010 από τον τότε γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής του για περιπτώσεις «παράνομου πλουτισμού» στο Δημόσιο.»

Επίσης η νέα υπουργός, όρισε διευθυντή του γραφείου της τον επί χρόνια συνεργάτη της, δικηγόρο Κωνσταντίνο Πλατίτσα ο οποίος όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του είναι και Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ε.Υ.Φ.Α.), του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Του σωματείου δηλαδή του οποίου οι εργαζόμενοι αν και δημόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν όπως είδαμε ποσοστά(!) από τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, χρήματα μάλιστα που δεν φορολογούνταν. Να ελπίσουμε πως ο ίδιος, γνωρίζοντας την κατάσταση θα βοηθήσει ώστε να χυθεί άπλετο φως. Το ίδιο ελπίζουμε και για την κα Λ. Μενδώνη η οποία από τη νέα της θέση έχει πλέον όλα τα εργαλεία αλλά και την εξουσία, και να διατάζει ελέγχους και να φροντίσει να προχωρήσουν οι έλεγχοι όπου έχουν διαταχτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί της πλοιοκτήτριας Αγγελικής Φράγκου για υπόθεση δανείου από τη Marfin

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες της ιδιοκτήτριας πλοίων Αγγελικής Φράγκου καθώς και της εταιρίας IRF European Finance Investments, που ιδρύθηκε στις Βερμούδες και έχει γραφεία και στην Ελλάδα, για υπόθεση που αφορά δανειοδότηση που είχε λάβει η επενδυτική εταιρία από το 2006 και μετά, από την τράπεζα MARFIN.

Την εντολή για δέσμευση εξέδωσαν οι ανακριτές Διαφθοράς που χειρίζονται την υπόθεση της χρηματοδότησης, η οποία αρχικά αφορά ποσό 75 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο με τις αναχρηματοδοτήσεις φέρεται να αγγίζει τα 178 εκατομμύρια ευρώ. Το δάνειο, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, εγκρίθηκε με επισφαλείς όρους.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε μετά από έρευνα των εισαγγελέων Γιάννη Δραγάτση και Αντώνη Ελευθεριάνου, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2016 άσκησαν ποινική δίωξη για απιστία σε βάρος 15 στελεχών της τράπεζας. Η κ. Φράγκου βαρύνεται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην απιστία και για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων. Αρχικά την έρευνα είχε διενεργήσει η εισαγγελέας Π.Τσατάνη και είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση. Ο φάκελος όμως ανασύρθηκε από το αρχείο με εντολή τη εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και ανατέθηκε στους δύο εισαγγελείς Διαφθοράς.

Κατά τους εισαγγελικούς λειτουργούς το επίμαχο δάνειο, φέρεται να χορηγήθηκε χωρίς επαρκείς εγγυήσεις με σκοπό η επενδυτική εταιρία να αγοράσει μετοχές του ομίλου MIG και ΜRB.

Η πλοιοκτήτρια με δηλώσεις της έχει αμφισβητήσει τις πράξεις που της καταλογίζονται, ενώ υποστηρίζει πως η δίωξη εναντίον της δεν είναι σύννομη καθώς δεν είχε κληθεί από τους εισαγγελείς πριν την απαγγελία κατηγορίας.

(ΠΗΓΗ : http://www.amna.gr/home/article/307552/Desmeuontai-trapezikoi-logariasmoi-tis-ploioktitrias-Aggelikis-Fragkou-gia-upothesi-daneiou-apo-ti-Marfin  )

Βίτσας: Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί είναι ανοιχτοί για τις οσμές των δήθεν σκανδάλων

Σκληρή επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσαν, τόσο ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτης Ρήγας, κατηγορώντας την ότι ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα ισχυριζόμενη κακοδιαχείριση στα κονδύλια της ΕΕ, αλλά και ότι υιοθετεί μια ακροδεξιά ρατσιστική πολιτική.

«Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας εκθέτουν για τα κονδύλια. Προδίδουν άγνοια ή συνειδητή συκοφάντηση, ή συνειδητή υπέρ-απλούστευση. Δεν είναι θέμα λογιστικής προσέγγισης. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί είναι ανοιχτοί για τις οσμές των δήθεν σκανδάλων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βίτσας, απαντώντας στους επερωτώντες βουλευτές της ΝΔ.

¨Όπως είπε, με βάση το τελευταίο επικαιροποιημένο πενταετές πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας, από την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 561 εκ. ευρώ, έχουν εκταμιευτεί ως τώρα 164 εκ. ευρώ, ενώ «η τακτική και η έκτακτη χρηματοδότηση υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ταυτόχρονα, ο κ. Βίτσας κατέθεσε αναλυτικά το σύνολο των κονδυλίων με τις συγκεκριμένες δράσεις, τονίζοντας ότι είναι στη διάθεση όλων των κομμάτων για να ελέγξουν τα στοιχεία, ενώ σημείωσε ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δόθηκε ένα ποσό ύψους 605 εκ. σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ για παροχή υπηρεσιών, το οποίο θα φθάσει μέχρι τέλος του χρόνου στα 650 εκ ευρώ.

«Αυτά τα χρήματα, στο σύνολο τους ελέγχονται από την ευρωπαϊκή ελεγκτική επιτροπή και την ελληνική ελεγκτική διαχειριστική αρχή. Γίνονται κατευθείαν συμβόλαια με αυτούς τους οργανισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχονται απευθείας», τόνισε ο κ. Βίτσας και πρόσθεσε:

«Κατηγορώντας για δήθεν αδιαφάνεια την ελληνική κυβέρνηση, στην ουσία κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε υποστεί 5 με 6 ελέγχους το 2017 και στο υπουργείο Άμυνας έκλεισε με άριστα ο έλεγχος. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, επίσης είναι χωρίς καμία παρατήρηση. Όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν πλήρη εμπιστοσύνη και αναγνωρίζουν ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και το έχουν αποδείξει».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της ΝΔ περί διερεύνησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF), σχετικά με κακοδιαχείριση σε κονδύλια για τη σίτιση, ο κ. Βίτσας αντέτεινε ότι η έρευνα που γίνεται, αφορά μια ΜΚΟ που χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ποσά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 7 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, επικαλέστηκε επιστολή που απέστειλε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 η εκπρόσωπος της Επιτροπής για το μεταναστευτικό, Νατάσα Μπερτό, στην οποία όπως είπε ο κ.Βίτσας, αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο καμία απόδειξη κακοδιαχείρισης κονδυλίων.

«Με δική μου επιστολή ζητώ να μας ενημερώσουν ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που ενεργοποίησαν την OLAF», συμπλήρωσε ο κ. Βίτσας και επέκρινε έντονα τη τακτική που ακολουθεί η ΝΔ.

«Πλειοδοτείτε ανασύροντας εκθέσεις και βάζοντας ζήτημα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης των κονδυλίων. Εγώ από την πρώτη στιγμή λέω ότι αυτός ο έλεγχος, και επιβεβλημένος είναι, και θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις για να σταματήσει η λάσπη στον ανεμιστήρα, στην οποία επιδίδεται η ΝΔ και ο ίδιος ο αρχηγός της» υπογράμμισε ο κ. Βίτσας ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Το προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι ο τόπος που η ΝΔ μπορεί να μας υψώνει το δάχτυλο, αλλά είναι ο τόπος για να ζητήσει συγγνώμη. Να μας ζητήσει συγγνώμη γιατί είχε αφήσει πλήρως απροετοίμαστη τη χώρα και γιατί δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό σοβαρά αλλά μόνο με αντιπολιτευτικό μένος».

Ο κ. Βίτσας διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα στη Μόρια θα λυθεί σύντομα, ωστόσο εξέφρασε ανησυχία για τη Σάμο, διότι όπως είπε, το νησί έχει στοχοποιηθεί από τους διακινητές – καλώντας ταυτόχρονα τη ΝΔ να βοηθήσει αντί να προσπαθεί να εντείνει το πρόβλημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας, που τόνισε ότι υπάρχουν και γίνονται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, και προληπτικά, και μετά.

«Μέσα από τις ελεγκτικές διαδικασίες διασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηστή διαχείριση. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα το αναφέρει. Και η ίδια η κ. Νατάσα Μπετρό λέει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει με κανένα τρόπο κακοδιαχείριση», υπογράμμισε ο κ. Ρήγας.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «υιοθετεί κατηγορίες που σπεκουλάρει ένας μιντιακός μηχανισμός, ευτελίζοντας έτσι άθλια ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το μεταναστευτικό- προσφυγικό».

«Καθ όλη την διάρκεια των 3,5 χρόνων διακυβέρνησής μας, ουδεμία κατασπατάληση έγινε», σημείωσε ο κ. Ρήγας και καταλόγισε στη ΝΔ υποκριτικό και όψιμο ενδιαφέρον για το προσφυγικό.

«Δεν πρόκειται να δεχθούμε να μας κουνάνε το δάχτυλο εκείνοι που μεγαλοποιούν το πρόβλημα, εκείνοι που χαϊδεύουν ακροδεξιά ανακλαστικά. Εμείς το αντιμετωπίζουμε στη βάση των διεθνών κανόνων, της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης», τόνισε ο κ Ρήγας και κάλεσε τον αρχηγό της ΝΔ να ξεκαθαρίσει αν συντάσσεται στην Ευρώπη με τις απόψεις της ακροδεξιάς πτέρυγας και τον Όρμπαν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς λοιμωδών νοσημάτων και πως δεν ενεργοποιήθηκε καμία υγειονομική βόμβα.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ξέρουμε σε ποιο πολιτικό λεξιλόγιο ανήκει η λέξη ‘λαθρομετανάστης’. Τη λέει με στεντόρεια τη φωνή ο πρώην πρωθυπουργός σας. Τη ρητορική του μίσους χρησιμοποιείτε εσείς, και όλα σας τα αυτοδιοικητικά σας στελέχη».

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/295263/vitsas-oi-trapezikoi-mas-logariasmoi-einai-anoihtoi-gia-tis-osmes-ton-dithen   )

Δεσμεύονται οι λογαριασμοί των ιδιοκτητών της Folli Follie

Σε δέσμευση λογαριασμών στης οικογένειας Κουτσολιούτσου, ιδιοκτητών της Folli Follie προχωρούν οι αρχές.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες της οικογένειας Κουτσολιούτσου καθώς και των μελών του ΔΣ της εταιρίας η οποια βρίσκεται στη δίνη της δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές το βούλευμα έχει φτάσει ήδη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματιστηριακές εταιρίες.

Τη δέσμευση ζητησε από το Συμβούλιο ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ο οποίος διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση της Folli Follie.

Η Folli Follie αρνείται πλήρη έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία της

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφερε νωρίτερα ότι η Folli Follie δεν συμμορφώνεται στην απαίτηση να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία για την οικονομική χρήση του 2017.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Folli Follie, σύμφωνα με την οποία σχεδιάζεται αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει τα ακόλουθα: «Στις 07.05.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε την Εταιρία να προβεί άμεσα σε ανάθεση πρόσθετου ανεξάρτητου ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία. Η Εταιρία με την από 14.05.2018 ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία Ernst & Young τον επανέλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017.

Η Εταιρία προέβη σε ανάθεση διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 στην εταιρία Ernst & Young και forensic investigation στην εταιρία Alvarez & Marsal.

Με την παράδοση της έκθεσης της Alvarez & Marsal η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάλεσε την Εταιρία ήδη στις 28.09.2018, ενόψει και της προγραμματισμένης για τις 10.10.2018 Γενικής Συνέλευσης, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

α) το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου της Ernst & Young αναφορικά με τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου,

β) την ημερομηνία δημοσιοποίησης της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2017.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει ότι η Εταιρία, παρά τα σημαντικά ευρήματα της Alvarez&Marsal, συνεχίζει να μη συμμορφώνεται και για το λόγο αυτό επαναλαμβάνει την απαίτησή της, η οποία είχε διατυπωθεί με σαφήνεια ήδη από τις 07.05.2018, για τη διενέργεια του πλήρους ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 από την ελεγκτική εταιρία που έχει ορίσει η Folli Follie.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση έκτακτου ελέγχου βάσει του άρθρου 40 παρ.1 περ. (β) και παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 για τη χρήση 2017, ενέργεια η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να διενεργηθεί από διαφορετική ελεγκτική εταιρία».

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/oikonomia/desmeyontai-oi-logariasmoi-ton-idioktiton-tis-folli-follie/  )

Υπόθεση Novartis: Ανοίγουν οι λογαριασμοί των 10 εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων

Το άνοιγμα λογαριασμών για Σαμαρά, Βενιζέλο, Στουρνάρα, Αβραμόπουλο, Γεωργιάδη και άλλα 33 πρόσωπα διέταξε η εισαγγελέας κ. Τουλουπάκη για την υπόθεση Novartis

Στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων και άλλων περιουσιακών δεδομένων για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην δικογραφία της Novartis καθώς και συγγενικών τους προσώπων, ζητά με παραγγελία της προς τις τράπεζες και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη που ερευνά το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η κίνηση της κ. Τουλουπάκη έγινε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί όσον αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδίκημα το οποίο έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει και για πολιτικούς μετά την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή όσον αφορά το αδίκημα της απιστίας.

 Αντίστοιχες παραγγελίες για άνοιγμα λογαριασμών κλπ, έχουν δοθεί από την κ. Τουλουπάκη και για εκατοντάδες μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας τα οποία ελέγχονται και για απιστία, καθώς πρόκειται για κρατικούς υπαλλήλους, αλλά και για παθητική δωροδοκία (δωροληψία) και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι με την αποστολή των στοιχείων στην Βουλή, η Εισαγγελία προχώρησε και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην επικεφαλής της Novartis για κακουργηματική “δωροδοκία από κοινού και κατ’εξακολούθηση”, η οποία στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι είναι “στραφείσα κατά του Δημοσίου” και με όφελος ,που αποκόμισε για λογαριασμό της εταιρίας, “ιδιαίτερα μεγάλο”.

(ΠΗΓΗ : https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/politikes-eidhseis/201697/ypothesi-novartis-anoigoun-oi-logariasmoi-ton-10-emplekomenon-politikon-prosopon)

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΠΙ

Εντολή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και κατάσχεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία, μετά από καταγγελίες και πόρισμα ελέγχου για οικονομικές ατασθαλίες και κακή διαχείριση της εταιρίας.

Η δέσμευση, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, αφορά ποσά μέχρι 10 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και  διασφαλίσεις από μη εξυπηρετούμενο δάνειο της Eurobank, ύψους 3,5 εκατ.  ευρώ.
Πριν λίγο καιρό, στο πλαίσιο της έρευνας για την Εταιρεία, είχε εκδοθεί βούλευμα που διέτασσε την δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του ΔΣ της ΑΕΠΙ.

Η έρευνα που διενεργείται για την ΑΕΠΙ αφορά τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μπήκε στο στόχαστρο της Εισαγγελίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αρνήθηκε να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο.
Τότε, ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στην ΦΑΕ Αθηνών για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015 και κατάσχεσης όλων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας.

Ωστόσο, από τον περασμένο Φεβρουάριο η ΑΕΠΙ ελέγχεται και ποινικά πλέον, για τα έξι κακουργήματα, έρευνα που διατάχθηκε μετά από πόρισμα της εταιρείας ορκωτών λογιστών Ernst & Young, στο οποίο καταγράφεται απώλεια 50 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

(ΠΗΓΗ : ΑΠΕΜΠΕ http://www.amna.gr/home/article/172944/Desmeuontai-trapezikoi-logariasmoi-kai-periousiaka-stoicheia-tis-AEPI)